fabner
24 مهر 1401 - 12:01

رژیم صهیونیستی بر پایه قتل و تحریف حقایق تاریخی تاسیس شده است

روحی فتوح رئیس شورای ملی فلسطین در سخنانی افزایش روزافزون قتل و کشتار فلسطینیان را ناشی از دکترین و تفکر مبتنی بر جنایت رژیم صهیونیستی دانست. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، رئیس شورای ملی فلسطین حمله روز گذشته نظامیان و شهرک نشینان اشغالگر صهیونیست به روستای قراوه بنی حسان در غرب سلفیت برای مصادره ابزارها و ادوات کشاورزی فلسطینیان را به شدت محکوم کرد. نشینانقراوهبنیسلفیتروحی فتوح تاکید کرد که افزایش روزافزون قتل و کشتار فلسطینیان، بیانگر دکترین و تفکر مبتنی بر جنایت دولت رژیم صهیونیستی است. فتوحوی اشاره کرد که رژیم صهیونیستی بر پایه کشتار، جنایت و تحریف حقایق و تاریخ پایه ریزی شده و کاملاً خارج از قوانین بین المللی و مبانی حقوق بشر رفتار می‌کند، زیرا می بیند که نهادهای بین المللی که مکلف به حمایت از ملت‌های تحت اشغال هستند، عملاً از این رژیم و جنایات آن حمایت می‌کنند و از هرگونه بازخواست و مجازات آن خودداری می‌کنند. ریزیالمللیمیبیندالمللیگفتنی است شهرک نشینان و نظامیان صهیونیست روز گذشته در یورش به غرب سلفیت تلاش کردند که اراضی فلسطینی‌ها را مصادره کرده و تجهیزات آنها را سرقت کنند. در این رخداد که با واکنش فلسطینی‌ها همراه شد، یک جوان فلسطینی به شهادت رسید. نشینانسلفیت
منبع: مهر
شناسه خبر: 786522